PŁATNOŚCI

Bank ING: 92105019531000009731261906

W tytule przelewu proszę wpisać datę wizyty oraz nazwisko lekarza

Oferta

Konsultacja psychiatryczna jest szczególnym spotkaniem z lekarzem psychiatrą w warunkach życzliwości i intymności. W trakcie takiego spotkania lekarz dokonuje badania lekarskiego.

– Pierwsza wizyta os. dorosłych – 280 zł

– Kolejna wizyta os. dorosłych – 200 zł

– Pierwsza wizyta dzieci i młodzieży – 350 zł

– Kolejna wizyta dzieci i młodzieży – 250 zł

– Wizyta w języku angielskim – 350 zł

– Wydanie opinii, zaświadczenia – 80 zł

Psychoterapia indywidualna jest formą pracy, która pozwala uważnie przyjrzeć się sobie i swoim trudnościom oraz odnaleźć  dla nich rozwiązania oraz która daje możliwość  na wprowadzenie pozytywnych zmian do swojego życia.

Sesja 50 min – 150 zł

Człowiek jest stworzony do tego aby być w relacji, która powoduje, że każda z osób może wzrastać, być szczęśliwym. Aby para mogła wzrastać, niezwykle istotne jest pokonywanie kolejnych kryzysów w sposób konstruktywny.

Sesja 80 min – 250 zł

Celem psychoterapii dzieci i młodzieży jest przede wszystkim uwolnić dziecko od cierpienia psychicznego oraz wspomóc w dalszym, prawidłowym funkcjonowaniu.

Sesja 50 min – 150 zł

Psychoterapia grupowa jest skuteczną formą terapii, podczas której uczestnicy pracują nad swoimi problemami, pozostając w relacjach z innymi uczestnikami i z prowadzącym psychoterapeutą.

Sesja ? min – ? zł

Pomoc psychologiczna: wszelkie formy spotkania z terapeutą mające na celu udzielenie porady, wsparcia, doradztwa proponowane.

Sesja 50 min – 150 zł

Praca stanowi dużą część naszego życia. Często trudności, jakie napotykamy w tym obszarze, wpływają na inne sfery naszego życia. Aby móc wzrastać również w tej sferze życia, ważne aby reagować już na etapie wstępnych symptomów zapowiadających zbliżające się trudności.

Sesja 50 min – 130 zł

Neuropsychologia jest specjalizacją kliniczną badającą związek między funkcjonowaniem mózgu a zachowaniem człowieka.

Diagnoza neuropsychologiczna, 60 min – 150 zł

Przygotowanie opinii neuropsychologicznej – 130 zł

Rehabilitacja  neuropsychologiczna, 50 min – 130 zł

 

Masaż Shantala jest starożytną techniką masażu niemowląt oraz dzieci, wprowadzoną na europejski grunt przez francuskiego położnika Frederique Leboyer.

Sesja 50 min – 130 zł

Badania do posługiwania się bronią lub badania do posiadania broni dotyczą osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Od 180 zł