mgr Dorota Czeczko – Żukowska

Psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, terapeuta środowiskowy. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo – behawioralnej prowadzonego przez Centrum CBT w Warszawie, ośrodek atestowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej, należące do European Association for Behavioural and Cognitive Therapies.

Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą w Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z podwójną diagnozą (doświadczających trudności psychicznych i uzależnionych). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego ExCordis, Zespole Leczenia Środowiskowego, Oddziałach Dziennych Psychiatrycznych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, swoją pracę wykonuje zgodnie ze standardami etycznymi tej organizacji. Dzięki temu jej działalność zawodowa  poddawana jest ciągłemu udoskonalaniu na drodze superwizji prowadzonej przez certyfikowanych psychoterapeutów. Systematycznie również poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach.

W pracy terapeutycznej preferuje podejście poznawczo – behawioralne, uzupełniając je o elementy Terapii Schematu, Mindfullnes oraz Racjonalnej Terapii Zachowania. Metody i techniki pracy dostosowuje do indywidualnych potrzeb i możliwości klienta.

Szczególnym obszarem jej zainteresowań są:

  • zaburzenia lękowe
  • zaburzenia nastroju (depresja, CHAD)
  • uzależnienia, współuzależnienie, DDA
  • zaburzenia osobowości
  • doświadczenie kryzysu życiowego

 

W Centrum LIBEROSIS oferuje pomoc psychologiczną w ramach psychoterapii indywidualnej, konsultacji, poradnictwa psychologicznego osobom dorosłym i młodzieży, doświadczającym obniżonego nastroju, lęku, trudności w relacjach z innymi, kryzysów życiowych.

Umów się na wizytę

poczta

liberosis@gmail.com

TELEFON

507 487 656