mgr Kinga Albiniak

mgr nauk o rodzinie, specjalista psychoterapii uzależnień 

Familiolog. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  studiów podyplomowych w Warszawie: specjalista psychoterapii uzależnień  oraz szkoleń z psychoprofilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, realizator programów profilaktycznych.

W obszarze wczesnego rozpoznawania uzależnień u dzieci i młodzieży udziela pomocy rodzicom w nabywaniu umiejętności przydatnych w postępowaniu z dzieckiem z trudnościami w relacjach, zmniejszonej aktywności i spadku zainteresowań. Cykl warsztatów pozwala Opiekunom otrzymać konkretną wiedzę na temat przekonań, rozwoju i przeżywania emocji przez ich dziecko oraz ewentualnych sytuacji zagrożenia uzależnieniem od substancji psychoaktywnych bądź destrukcyjnych zachowań.

Szczególnym obszarem jej zainteresowań jest:

– Analiza transakcyjna – stworzona przez Erica Berne’a „teoria osobowości i forma psychoterapii służąca rozwojowi osobistemu i procesowi zmiany wewnętrznej człowieka.” (Międzynarodowe Stowarzyszenie Analizy Transakcyjnej IATA). W psychoterapii polega na kontrakcie terapeutycznym i otwartej komunikacji, opartej na równości obydwu stron, w poczuciu odpowiedzialności za własne decyzje.

– Systemowa terapia rodziny – skupia się na relacjach, komunikacji między członkami rodziny i pełnionych przez nich rolach w systemie rodzinnym. Elementy terapii systemowej w psychoterapii indywidualnej i grupowej pomagają zmienić strukturę rodziny w sytuacji kryzysu, przywrócić możliwości adaptacyjne i prawidłowe funkcjonowanie w przypadku rodzin dysfunkcyjnych.

– Rodzicielstwo bliskości – utworzona przez amerykańskiego pediatrę Williama Sears’a filozofia rodzicielska, oparta na teorii przywiązania w psychologii rozwojowej. Dziecko tworzy z opiekunami silną więź emocjonalną, która ma wpływ na całe jego przyszłe życie społeczne, emocjonalne i poczucie szczęścia a także zmniejsza ryzyko wchodzenia w przyszłości w destrukcyjne zachowania i uzależnienia.

– Dialog Motywujący – „oparty na współpracy, zorientowany na cel, sposób komunikowania się, zwracający szczególną uwagę na język zmiany. Ma umocnić motywacje i zobowiązanie do osiągnięcia konkretnego celu przez wydobycie oraz wzmocnienie u rozmówcy jego własnych powodów do zmiany, w atmosferze akceptacji i współczucia.” (Polski Instytut Dialogu Motywującego PIDM)

  

W Centrum LIBEROSIS oferuje pomoc psychoterapeutyczną w ramach indywidualnej terapii uzależnień, poradnictwa rodzinnego, konsultacji dla osób współuzależnionych i cierpiących z powodu uzależnienia bliskiej osoby. Współprowadzi grupy psychoedukacyjne i wsparcia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Umów się na wizytę

poczta

biuro@liberosis.pl

TELEFON

507 487 656