OFERTA

Konsultacja neuropsychologiczna

Cennik:

 • Diagnoza neuropsychologiczna  sesja 60 min – 150 zł

 • Przygotowanie opinii neuropsychologicznej – 130 zł

 • Rehabilitacja  neuropsychologiczna sesja 50 min -130 zł

Neuropsychologia jest specjalizacją kliniczną badającą związek między funkcjonowaniem mózgu a zachowaniem człowieka. Działania neuropsychologa są kierowane głównie do grupy osób z organicznych uszkodzeniem mózgu i obejmują diagnozę oraz terapię neuropsychologiczną.

Neuropsycholog posiada szeroki wachlarz wiedzy i kompetencji do pracy z osobami, u których w wyniku rozmaitych chorób doszło do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (mózgu), udziela krótkotrwałego wsparcia psychologicznego związanego z przejściowymi trudnościami. Swoje działania opiera na doniesieniach z licznych badań naukowych, rozmaitych teorii z zakresu neuropsychologii, neurologii, a nawet rehabilitacji, które jasno pokazują, że

Diagnoza neuropsychologiczna

Polega na ocenie (z wykorzystaniem testów i metod eksperymentalnych) sprawności procesów poznawczych: pamięci, koncentracji uwagi, mowy, zdolności  myślenia jak również procesów emocjonalno-osobowościowych. Taka ocena pozawala z  dużym prawdopodobieństwem stwierdzić czy obserwowane problemy w zachowaniu pacjenta są następstwem uszkodzenia tkanki mózgowej, czy też wynikają z powodów czysto psychologicznych, np. emocjonalnych. Jest to niezmiernie ważne rozróżnienie, kluczowe dla późniejszego wyboru sposobu leczenia pacjenta. Uzyskane wyniki diagnozy neuropsychologicznej pozwalają poznać moce i słabe strony w zakresie procesów poznawczych danej osoby, ocenić postęp choroby i skuteczność leczenia. Są kluczowe dla określenia stopnia inwalidztwa, mogą być przydatne dla potrzeb spraw sądowych czy orzecznictwa rentowego (ZUS).

Rehabilitacja neuropsychologiczna

To działania terapeutyczne, trening poznawczy, specjalistyczne ćwiczenia, mające na celu redukcję objawów zaburzeń poznawczych i emocjonalnych, powstałych na skutek organicznego uszkodzenia mózgu, tak by ułatwić pacjentowi powrót do samodzielnego funkcjonowania, pracy zawodowej, nauki szkolnej, prowadzenia pojazdu. Wśród obszarów działania rehabilitacji neuropsychologicznej wymienić należy m.in.:

 • trening pamięci w przypadku chorych z zespołem amnestycznym, otępieniami,
 • rehabilitacja zaburzeń mowy wśród pacjentów z afazją,
 • ćwiczenia koncentracji uwagi i funkcji wykonawczych,
 • ćwiczenia funkcji wzrokowo-przestrzennych, np. w pomijaniu stronnym.

Z czym do neuropsychologa?

Usługi neuropsychologiczne są przede wszystkim przeznaczone dla pacjentów cierpiących na choroby i zaburzenia neurologicznie, takie jak:

 • udar mózgu,
 • uraz czaszkowo-mózgowy,
 • stan po operacji neurochirurgicznej (np. z powodu guzów mózgu),
 • choroby neurodegeneracyjne (choroba Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie rozsiane),
 • pacjenci z zaburzeniami mowy o typie afazji.

 

Neuropsycholog poprzez określone działania, zabiegi i ćwiczenia jest w stanie inicjować, przyspieszać i wspierać proces naprawy, proces neuroplastyczności mózgu i wewnętrznej reorganizacji w zakresie funkcji mózgu.

Należy zaznaczyć, że badania neuropsychologiczne wykonuje się również w przypadku zaburzeń psychiatrycznych, ponieważ tym chorobom często towarzyszą  zaburzenia procesów poznawczych.

Z pomocy neuropsychologa w obrębie diagnozy i terapii neuropsychologicznej mogą skorzystać także dzieci: z trudnościami szkolnymi, dysleksją, dysgrafią, akalkulią, z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD), dzieci przedwcześnie urodzone (wcześniaki), dzieci z chorobami ogólnorozwojowymi (m.in. autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce).

 

Umów się na wizytę

poczta

liberosis@gmail.com

Jeden numer na wszystkie pytania

+48 507 487 656