Polityka cookie’s

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,które przechowywane są w urządzeniu koocowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu koocowym oraz unikalny Polityka Cookie’s numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu koocowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznad urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlid stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumied, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki
  której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywad loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” ( persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu koocowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu koocowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeostwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyd w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawieo i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowało.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu koocowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonad w każdym czasie zmiany ustawieo dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostad zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokowad automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informowad o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąd na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
  internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu koocowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą byd również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Jak wyłączyd obsługę plików cookies?
  Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies, ale w każdej chwili można zmienid ustawienia dotyczące tych plików w opcjach używanej przeglądarki.

W przeglądarce Firefox:

 1. W prawym górnym rogu okna przeglądarki Firefox kliknij Otwórz menu (trzy poziome kreski) i wybierz Opcje.
 2. Następnie wybierz zakładkę Prywatnośd.
 3. Z menu rozwijanego w sekcji Historia wybierz opcję: Program Firefox: będzie używał ustawieo użytkownika.
 4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyd, odznacz, by wyłączyd obsługę ciasteczek.
 5. Wybierz okres przechowywania ciasteczek:
  o Przechowuj: aż wygasną – ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą ciasteczko.
  o Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoxa.
  o Przechowuj: pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysład ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka.
 6. Zamknij okno opcji, aby zapisad ustawienia

Więcej informacji o Ustawieniach przeglądarki Fireox.

W przeglądarce Google Chrome:

 1. W prawy górnym rogu przy pasku adresu przeglądarki Google Chrome wybierz Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome (trzy poziome linie)
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Zjedź na dół okna i kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane…
 4. W sekcji Prywatnośd kliknij przycisk Ustawienia treści.
 5. W sekcji Pliki cookie możesz zmienid następujące ustawienia plików cookie:
  o Blokuj próby umieszczania na komputerze danych z witryn
  o Blokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm – : zaznacz pole
  wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookies innych firm. Pamiętaj, że to ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się.

Więcej informacji o Ustawieniach przeglądarki Google Chrome.

W przeglądarce Internet Explorer 9

 1. W oknie przeglądarki kliknij przycisk Narzędzia, a następnie wybierz Opcje internetowe.
 2. Kliknij kartę Prywatnośd, a następnie w obszarze Ustawienia przesuo suwak do najwyższego położenia, aby zablokowad wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolid na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK.

Więcej informacji o Ustawieniach przeglądarki Internet Explorer.

W przeglądarce Sfari

Zmiana preferencji plików cookie lub usunięcie tych plików oraz danych witryn w Safari może mied wpływ na działanie innych programów, np. takich jak Dashboard.
Wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Prywatnośd, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:
Zmienianie sposobu akceptowania plików cookie i danych witryn: Wybierz jedną z opcji obok etykiety Pliki cookie i dane witryn:

 • Zawsze blokuj: Safari nie pozwala witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom na przechowywanie plików cookie oraz innych danych na Twoim Macu. Może to uniemożliwid niektórym witrynom poprawne działanie.
 • Tylko z bieżącej witryny: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od aktualnie wyświetlanej witryny. Witryny internetowe często zawierają osadzone elementy pochodzące z innych źródeł. Safari nie pozwala tym innym podmiotom na przechowywanie i dostęp do plików cookie i innych danych.
 • Z odwiedzonych witryn: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od tych witryn, które odwiedzasz. Safari używa istniejących plików cookie, aby ustalid, czy dana witryna została już wcześniej przez Ciebie odwiedzona. Zaznaczenie tego pola wyboru pomaga w uniemożliwianiu przechowywania na Macu plików cookie i innych danych witrynom zawierającym osadzone materiały z innych witryn.
 • Zawsze pozwalaj: Safari pozwala wszystkim witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom przechowywad pliki cookie oraz inne dane na Twoim Macu.

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie i danymi witryn w przeglądarce Safari 8 (Yosemite)

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Safari na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

W przeglądarce Opera

Ustawienia ciasteczek Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka Ustawienia ciasteczek umożliwiają kontrolowanie sposobu obsługi ciasteczek. Domyślnie akceptowane są wszystkie ciasteczka. W przeglądarce Opera dostępne sa następujące opcje: Akceptuj ciasteczka – wszystkie ciasteczka są przyjmowane (opcja ustawiona domyślnie). Akceptuj ciasteczka tylko z witryny, którą odwiedzam – wszystkie ciasteczka pochodzące z domen innych, niż odwiedzana domena, są odrzucane. Nigdy nie akceptuj ciasteczek – wszystkie ciasteczka są odrzucane.

Więcej informacji o ciasteczkach w przeglądarce Opera.