OFERTA

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Celem psychoterapii dzieci i młodzieży jest przede wszystkim uwolnić dziecko od cierpienia psychicznego oraz wspomóc w dalszym, prawidłowym funkcjonowaniu. Sesje terapeutyczne odbywają się zwykle 1 raz w tygodniu, trwają 50 minut. W proces psychoterapii małego Pacjenta aktywnie włączani są Rodzice poprzez spotkania o charakterze psychoedukacyjnym oraz udzielanie zaleceń i wskazówek do pracy w środowisku domowym. W psychoterapii młodzieży forma i zakres kontaktu z Rodzicami są ustalane również z Pacjentem. W pracy terapeutycznej integrowane są różne podejścia psychoterapeutyczne, w celu dobrania najbardziej adekwatnej i skutecznej – ze względu na cel terapii i potrzeby Pacjenta – formy wsparcia.

W Centrum Liberosis oferujemy psychoterapię dzieci i młodzieży w zakresie:

  • zaburzeń nastroju i lękowych,
  • różnego rodzaju kryzysów rozwojowych,
  • zaburzeń odżywiania oraz zaburzeń pod postacią somatyczną,
  • moczenia mimowolnego, zanieczyszczania się kałem, zaparć,
  • radzenia sobie ze stresem, trudnymi wydarzeniami życiowymi.

Umów się na wizytę

poczta

liberosis@gmail.com

Jeden numer na wszystkie pytania

+48 507 487 656