OFERTA

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest formą pracy, która pozwala uważnie przyjrzeć się sobie i swoim trudnościom oraz odnaleźć  dla nich rozwiązania oraz która daje możliwość  na wprowadzenie pozytywnych zmian do swojego życia.

Dedykowana jest dla osób które doświadczają dyskomfortu i poczucia obniżenia jakości życia w związku z doświadczaniem  zaburzeń nastroju (depresja, obniżony nastrój), lękowych (lęki, kompulsje, fobie, ataki paniki), zaburzeń odżywania (anoreksja, bulimia), zaburzeń psychosomatycznych (dolegliwości cielesnych, bólowych które mają podłoże  w psychice), różnych kryzysów lub trudnych sytuacji życiowych, ale także dla osób które czują potrzebę lepszego poznania siebie, zrozumienia źródeł doświadczanych trudności, wzmocnienia  umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, wzmocnienia poczucia własnej wartości, polepszenia funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi.

Psychoterapia indywidualna jest cyklem systematycznych spotkań odbywających się najczęściej raz w tygodniu, podczas których analizowany i omawiany jest obszar trudności doświadczanych przez Pacjenta, będących źródłem jego dyskomfortu i frustracji. Opiera się na regularnej (zazwyczaj cotygodniowej) pracy w relacji z psychoterapeutą, relacji opartej na zaufaniu, akceptacji i szacunku. Psychoterapię poprzedza  okres konsultacji  ( 2-3 spotkania), w trakcie których terapeuta pomaga zdiagnozować obszar trudności oraz zaplanować działania prowadzące do pożądanej przez Pacjenta zmiany.

Liczba spotkań zależy od potrzeb pacjenta – jeśli celem jest rozwiązanie konkretnego problemu najczęściej stosuje się terapię krótkoterminową (od 8 do 20 sesji); natomiast proces skoncentrowany na zmianach w obszarze osobowości, poszerzeniu samoświadomości, zmianie sztywnych niekonstruktywnych schematów reagowania przysparzających cierpienia, wpisuje się w terapię długoterminową (od roku do dwóch – trzech lat) i  opiera się w znacznej mierze na dogłębnym uświadomieniu i zrozumieniu natury swoich problemów, dzięki czemu Pacjent doświadcza lepszego samopoczucia, redukcji objawów (depresyjnych, lekowych, wegetatywnych), wzrostu poczucia wartości siebie, nabywa lepszych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, odzyskuje poczucie  kontroli życia i sprawczości.

Umów się na wizytę

poczta

liberosis@gmail.com

Jeden numer na wszystkie pytania

+48 507 487 656